آشنایی با مواد میکروب کش و میزان عملکرد آن در برطرف کردن میکروب ها، مواد میکروب کش که برای ضد عفونی کردن دستها به کار می روند و به نام Hand Sanitizer شناخته می شوند، به صورت اولیه برای استفاده در سیستم های بهداشتی درمانی به بازار آمدند، اما این مواد تا چه میزان توانایی از بین بردن و کشتن میکروب ها را دارند. با ما همراه باشید تا در این مقاله شما را بیشتر با مواد میکروب کش آشنا کنیم.

مواد میکروب کش برای از بین بردن میکروب ها طراحی شده اند، ولی حتی اگر تبلیغات تجاری روی بعضی از آنها را که ادعا می کنند ۹۹/۹۹ درصد میکروب ها را می کشند بپذیریم، این مواد بازهم بر دو دسته از میکروب ها بی اثرند: ۱) اسپور یا هاگ باکتری ها ۲) باکتری های جهش یافته که به این مواد مقاوم هستند.

ممکن است در ابتدا به نظر برسد که یک صدم درصد چه اهمیتی دارد وقتی ۹۹/۹۹ درصد میکروب ها از بین می روند، ولی متاسفانه این تفکر نادرست است. میکروب ها برای بقا و رشد و تکثیر نیازمند گرما، رطوبت و منابع غذایی می باشند و مهم ترین عاملی هم که می تواند رشد آنها را محدود و کنترل کند کمبود منابع غذایی می باشد. در شرایط طبیعی، مثلا از هزار باکتری روی سطح دست انسان ۹۹۹ عدد از آن ها معمولی می باشند و مقاومتی به مواد میکروب کش ندارند و فقط یکی از آنها به این مواد مقاوم است. ولی این میکروب به کمبود آب و غذا مقاوم نیست و در شرایطی رقابتی با سایر میکروب ها برای آب و غذا به تعادل رسیده است. در حقیقت، این نسبت یک به ۹۹۹ فرضی در طول صدها یا هزاران سال در طبیعت ثابت بوده است. حال وقتی ما میکروب کش را روی دستمان استفاده می کنیم، باکتری های معمولی را میکشیم و تنها آن تعداد کوچک و مقاوم را باقی می گذاریم و چون همه رقبا یعنی باکتری های معمولی از بین رفته اند، حالا در وفور منابع غذایی باکتری های مقاوم به راحتی و به سرعت تکثیر می یابند . حالا پس از مدتی ۱۰۰۰ عدد باکتری مقاوم به مواد میکروب کش در روی دست ما رشد میکنند ! در حقیقت ما با استفاده بی رویه از مواد میکروب کش، تعادل طبیعی هزاران ساله را به نفع میکروب های مقاوم تغییر می دهیم که می تواند بسیار خطرناک باشد. در مورد اسپور یا هاگ باکتری ها هم اصولا فقط حرارت بسیار بالا (حدود ۱۴۰ درجه سانتی گراد) و یا مواد میکروب کش صنعتی و قوی ممکن است آنها را از بین ببرند و Hand Sanitizer روی آنها کاملا بی اثر است.