وظایف گارسون
وظایف گارسون

وظایف گارسون، گارسون یک رستوران یکی از اجزای بسیار مهم آن به شمار می رود و نوعی نماینده رستوران محسوب می شود و اگر مشتری از نحوه پذیرایی گارسون خوشش بیاید از او تشکر می کند و رضایت خود را با لبخند نشان می دهد.

یک گارسون ماهر می تواند به راحتی با مشتری رابطه برقرار کند و طوری رفتار کند که مشتری دوباره به آن مکان بازگردد و اگر مشتری ناراضی است سعی کند که دلیل اصلی را پیدا کند و تا حدی که امکان دارد مشکل را حل کند.


مهارت های تشریفاتی و آداب معاشرت گارسون ها


1- با کمترین سروصدا کارهای خود را انجام دهند و سکوت محل را حفظ کنند.
2- زمانی که گارسون می خواهد غذا را جلوی مشتری بگذارد باید به اولویت پذیرایی توجه کند.
3- هنگامی که گارسون ظروف غذا را روی میز قرار می دهد سعی کند در هنگام گذاشتن ظروف فاصله کمی با میز داشته باشد تا سروصدا نداشته و در غیر این صورت بی احترامی به مشتری خواهد بود.
4- اگر مشتری کت یا کاپشن خود را درآورد گارسون با اجازه از او لباس را در جایی مقابل چشمان مشتری آویزان کند که این کار حس خوبی به مشتری خواهد داد.


برخی از مشخصات یک گارسون خوب


1- دستمال سرویس را روی ساعد دست چپ بیندازد و مواظب باشد که با این دستمال عرق صورتش را خشک نکند.
2- انگشتانش با غذا تماس پیدا نکند.
3- در حین انجام وظیفه گارسون نباید آدامس بجود و یا سیگار بکشد.
4- در موقع نشستن مشتری روی صندلی به او کمک کند، کمک به افراد مسن و بانوان مقدم بر سایرین است.
5- اگر چنگال یا قاشق روی زمین افتاد گارسون آن را برداشته و عوض کند.
6- در موقع سفارش گرفتن از مشتری دست هایش را روی میز مشتری نگذارد.


نتیجه گیری


میزها همیشه باید تزئین شده باشد و برای این کار گل را نباید فراموش کرد زیرا گل جلوه زیبایی به میز می دهد، گارسون غذا را باید از سمت چپ مشتری روی میز قرار دهد و باید همیشه تمیز و مرتب باشد.